Equestrian Archery CZ

Klub

02 Jezdecká lukostřelba je víc než jen střílení z luku na koni. Je to naprostá souhra střelce a koně, porozumění, napojení se a uvědomění si sebe samého. Je to okamžik opravdové přítomnosti, ovládnutí obrovské energie a získání síly fyzické i duševní.

Jezdecká lukostřelba má hluboké kořeny v historii. Dnes je však pouze sportem a připomínkou dávných válečníků. Jako klub bychom rádi umožnili realizovat se v tradičních disciplínách známých ve světě, ale i v nové moderní české disciplíně, která je velmi zábavná, kreativní a střelce i koně všestranně prověří.

Přejeme si aby cílem každého, kdo se stane členem, bylo přátelství, fair play a osobní růst ve všech sférách tohoto nádherného a náročného sportu. Abychom všichni byli vždy čestní, chovali se k ostatním, ke koním i sobě samým s úctou a respektem. Byli nápomocni a vždy stavěli bezpečnost, zdraví a pohodu koní i lidí nad osobní zájmy.

Zakládající členové